/ Sửa Chữa

Sửa Chữa

(9 sản phẩm)

Tư vấn miễn phí

Nhập số điện thoại của bạn của bạn để được tư vấn miễn phí và nhận những thông tin ưu đãi, khuyến mại đặc biệt của hoangmobile.vn

Thay kính - ép kính Galaxy S7 Edge Chính Hãng

700.000 VNĐ
Giá Tốt nhất Hà Nội
Linh Kiện Zin Chính hãng 100%
Thời gian chờ từ 60-120 phút
Kiểm tra thay thế Trước mặt khách hàng
• 
Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ
CAM KẾT: Sau khi thay thế máy còn áp suất (Máy còn khả năng chống nước)

Thay kính - ép kính Galaxy S7 Chính Hãng

400.000 VNĐ
Giá Tốt nhất Hà Nội
Linh Kiện Zin Chính hãng 100%
Thời gian chờ từ 60-120 phút
Kiểm tra thay thế Trước mặt khách hàng
 Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ
CAM KẾT: Sau khi thay thế máy còn áp suất (Máy còn khả năng chống nước)

Thay kính - ép kính Galaxy Note 9 Chính Hãng

1.200.000 VNĐ
750.000 VNĐ
• Giá Tốt nhất Hà Nội
• Linh Kiện Zin Chính hãng 100%
• Thời gian chờ từ 60-120 phút
• Kiểm tra thay thế Trước mặt khách hàng
• Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ
CAM KẾT: Sau khi thay thế máy còn áp suất (Máy còn khả năng chống nước)

Thay kính - ép kính Galaxy Note 8 Chính Hãng

1.200.000 VNĐ
750.000 VNĐ
• Giá Tốt nhất Hà Nội
• Linh Kiện Zin Chính hãng 100%
• Thời gian chờ từ 60-120 phút
• Kiểm tra thay thế Trước mặt khách hàng
• Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ
CAM KẾT: Sau khi thay thế máy còn áp suất (Máy còn khả năng chống nước)

Thay kính - ép kính Galaxy S8 Plus Chính Hãng

1.200.000 VNĐ
750.000 VNĐ
• Giá Tốt nhất Hà Nội
• Linh Kiện Zin Chính hãng 100%
• Thời gian chờ từ 60-120 phút
• Kiểm tra thay thế Trước mặt khách hàng
• Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ
CAM KẾT: Sau khi thay thế máy còn áp suất (Máy còn khả năng chống nước)

Thay kính - ép kính Galaxy S9 Plus Chính Hãng

1.200.000 VNĐ
750.000 VNĐ

• Giá Tốt nhất Hà Nội
• Linh Kiện Zin Chính hãng 100%
• Thời gian chờ từ 60-120 phút
• Kiểm tra thay thế Trước mặt khách hàng
• Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ
CAM KẾT: Sau khi thay thế máy còn áp suất (Máy còn khả năng chống nước)

Thay nắp lưng Galaxy S8

450.000 VNĐ
350.000 VNĐ

Thay kính - ép kính Galaxy S8 Chính Hãng

1.100.000 VNĐ
750.000 VNĐ
Giá Tốt nhất Hà Nội
Linh Kiện Zin Chính hãng 100%
Thời gian chờ từ 60-120 phút
Kiểm tra thay thế Trước mặt khách hàng
• 
Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ
CAM KẾT: Sau khi thay thế máy còn áp suất (Máy còn khả năng chống nước)

Thay kính - ép kính Galaxy S9 Chính Hãng

1.200.000 VNĐ
700.000 VNĐ
Giá Tốt nhất Hà Nội
Linh Kiện Zin Chính hãng 100%
Thời gian chờ từ 60-120 phút
Kiểm tra thay thế Trước mặt khách hàng
• Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ
CAM KẾT: Sau khi thay thế máy còn áp suất (Máy còn khả năng chống nước)